Nej fordonsägaren behöver nödvändigtvis icke närvara. Det är inte något hinder att låta en förtroendeman att skrota bilen för er. Utöver bilens handlingar skall ombudsmannen ha ett mandat från reggad fordons innehavare. Sen behövs ett identitetskort från förtroendemannen och en kopia på fordons innehavarens id-kort. Detta tillsammans avlämnas till ett mottagningsplats för skrotbilar i Göteborg eller till en auktoriserad bilskrot. Lämnar man en bil för bildemontering utan fordons innehavarens tillåtelse anses det vara stöld.<h2><img src="https://goteborg.bilskrotgbg.se/wp-content/uploads/2022/08/bilskrot-eslov.png" height="153" align="left" alt="Skrota krockad bil Göteborg på skrotfirma" width="205" />Kasserade bilar i Göteborg och vrak</h2>Om man ser övergivna skrotbilar behöver du ta kontakt med Göteborgs stad eller eventuellt markägaren. De kan därpå delgiva bilägaren om att forsla bort den uttjänta bilen. En del fordon som står på kommunens egendom, som har obetydligt värde, kan Göteborgs stad skrota omedelbart. Också de uttjänta bilar som kan ha läckage av farliga vätskor i skog och mark kan ansvarig på kommunen bärga bort omgående. Med stöd av miljöbalken är det ett klimatförseelse som kan ge fängelse att acceptera en skrotbil ha läckage av farliga ämnen. De utgifter som uppkommer i sammanhanget med bilskrotning och hämtning av övergivna fordon kommer reggad fordonsägare få erlägga.<h3>Regelmässig bilskrotning i Göteborg av en uttjänt bil</h3>För korrekt skrotning av ett bilvrak måste den transporteras till en godkänd skrot i Göteborg. Enligt producentansvar för bilar får inte någon ersättning efterfrågas från skroten. Där ges även bilens handlingar med en fullmakt när man skrotar någon annans bil. Ett mottagarbevis skrivs ut från bilåtervinaren efter man visat upp id-kort, som verifierar att man äger bilen. Det är tillika ett intyg, att ansvaret gått över till bildemonteringen. Bilskrotning Goteborg Bilåtervinaren överför via datorn ett skrotningsintyg till Trafikverket för avregistrering.