Nej ägaren till bilen måste ej närvara. Det är inga bekymmer att låta en representant att skrota en bil för dig. Förutom bilens handlingar måste ombudet ha en fullmakt från reggad bil innehavare. Sen behövs ett identitetskort från ombudsmannen och en kopia på fordons innehavarens id-kort. Detta tillsammans överlämnas till ett mottagningsområde för skrotbilar i Göteborg eller till en behörig skrot. Överlämnar man en bil för bildemontering utan bilägarens medgivande klassas det som tjuveri.<h2><img height="153" align="middle" width="205" alt="Demontering skadad fordon Göteborg på bilåtervinning" src="https://goteborg. Skrota defekt bil Goteborg bilskrotgbg.se/wp-content/uploads/2022/08/skrota-bilen-eskilstuna.png" />Uttjänade bilar i Göteborg och karosser</h2>Om man känner till uttjänade bilvrak måste man ta kontakt med ansvarig på kommunen eller eventuellt ägaren av marken. De kan därpå delgiva fordons innehavaren om att forsla bort skrotbilen. Vissa bilar som står på Göteborgs stads mark, som har ringa värde, kan ansvarig på kommunen skrota med engång. Även de rostiga fordon i Göteborg som kan läcka ut hälsofarliga ämnen i omgivningen kan ansvarig på kommunen transportera bort genast. I enlighet med miljöbalken är det ett miljöbrott som kan ge fängelse att tillåta en skrotbil ha läckage av hälsofarliga ämnen. De avgifter som uppkommer i förbindelse med bildemontering och hämtning av bilvrak kommer noterad fordons innehavare få stå för.<h3>Korrekt bilskrotning i Göteborg av en uttjänt bil</h3>För riktig bilskrotning av ett bilvrak behöver den transporteras till en godkänd bilskrot. Enligt biltillverkarna får ingen betalning efterfrågas från bilåtervinaren. Där ges även bilens handlingar med en fullmakt när man skrotar nån annans personbil. Ett mottagningskvittens printas ut från bildemonteringen efter uppvisad legitimation, som klarlägger att man äger bilen. Det är även ett bevis, att ansvaret transporterats till bildemonteringen. Bildemonteringen överför via datorn ett skrotintyg till Transportstyrelsen för ägarbyte till skroten.